Lokalårbogen 2020 er på vej

Reception for Årbogen 2017

Fredag den 27. november kl 16.00 er der reception på Egnsmuseet for Lokalårbogen 2020

Alle medlemmer af Lokalhistorisk Forening kan hente deres medlemseksemplar

  • Museumsinspektør Søren Byskov byder velkommen
  • Årbogens indhold bliver præsenteret af redaktør Elisabeth M. Rasmussen
  • Dernæst vil en af bogens forfattere uddybe sin artikel med et mindre oplæg
  • En lille forfriskning og et godt hold snak til afslutning

OBS! Forbehold i forhold til Corona-situationen, hvis den udvikler sig negativt

Billedet er fra receptionen i 2017

Reception for Årbogen

Adventskalender til Mogens Hansen

Fredag den 29. november afholdtes den årlige reception for udgivelsen af Årbogen for Bramming-Egnen

Bogen blev præsenteret af Elisabeth M. Rasmussen som samtidig benyttede lejligheden til at sige tak til Mogens Hansen for mange års samarbejde (billedet). Mogens stopper som leder af museet men fortsætter som medlem af redaktionsudvalget for Årbogen.

Der var ca 50 gæster til receptionen som blev afholdt på Bramming Egnsmuseum.